Menu Menu

Pomocnou činnost pro zemědělské družstvo představuje opravárenský provoz. Jeho kapacita je s největší mírou používána pro vlastní opravy.

Vedoucí dílny Nová Ves

Ing. František Polnický

Telefon: 777 727 417

Vedoucí dílny Hlinné

Radek Janů

Telefon:777 754 072