Menu Menu

Zemědělské družstvo Nové Město na Moravě, družstvo hospodaří cca 3 800 ha zemědělské půdy. Z této plochy tvoří 2 300 ha orná půda a 1 500 ha TTP. Na orné půdě pěstujeme především pšenici, ječmen ozimý a jarní, řepku, kukuřici, jetel, travní směsi na semeno, brambory konzumní, sadbové a škrobové.

Hlavní agronom

Ing. Libor Koutník

Telefon:775 850 266
E-mail:koutniklibor@zdnm.cz

Vedoucí střediska Nová Ves

Jaroslav Dítě

Telefon:777 727 448

Vedoucí střediska Slavkovice

Ing. Radek Janů

Telefon:774 929 373

Vedoucí bramborárny Petrovice

Jaroslav Laštovička

Telefon:777 727 421
E-mail:lastovicka@zdnm.cz